Itäinen Heinävesi

The rapids’ torrents and culture.


A diverse vil­lage envi­ron­ment sur­round­ed by rapids lies just a few kilo­me­ters from the cen­ter of Heinävesi vil­lage, along the Joen­suu road, offer­ing a range of ser­vices. By the Kert­ma rapids, there is active and pop­u­lar  Ker­mankos­ki dance pavil­ion and sum­mer the­atre , Fish­er­men con­sid­er Ker­mankos­ki to be an excel­lent fish­ing spot.  Ker­mankei­das pro­vides accom­mo­da­tion and har­bor ser­vices for boaters, and for those in need of a tran­quil lodg­ing, Majat­a­lo Kotipuro offers com­fort­able nights’ sleep.  For hik­ers, Ker­ma and its sur­round­ings offer inter­est­ing vil­lage roads and trails to walk and cycle on. Explore, for exam­ple, the sur­round­ings of Vihovuon­tee Canal and the nature path in the beau­ti­ful rapids envi­ron­ment.


You can trav­el to Vihtari not only by car but also by train. Spend your time enjoy­ing a “sheep hol­i­day” with Pirteän Päs­si ,
or enjoy the tran­quil­i­ty of nature by wan­der­ing along hik­ing trails.

Kermankoski kiosk

Ker­mankos­ki kiosk has been serv­ing cus­tomers for 25 years dur­ing the sum­mers. The kiosk offers fresh pas­tries, waf­fles, savory snacks, ice cream, drinks, can­dy, fish­ing per­mits for Ker­man­vir­ta rapids, and book­ings for the sauna and camp­ing area Ker­man­vir­ran­ran­ta.

The kiosk is main­tained by the Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä vil­lage asso­ci­a­tion. Address: Heinäve­den­tie 68, Ker­ma

Phone: 040 7168421

Kermanvirranranta

At the Ker­man­vir­ran­ran­ta camp­ing area, you have access to a sauna, a grill shel­ter, caravan/car park­ing spots, tent pitch­es, a guest boat dock, and a boat launch­ing area. There’s also a beach vol­ley­ball court.

Dur­ing the sum­mer, you can get the keys to the sauna and elec­tric­i­ty posts from the Ker­mankosken kiosk,

or by call­ing +358 45 1313026 or +358 40 7542928.

The camp­ing area is main­tained through vol­un­teer work by the Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä vil­lage asso­ci­a­tion.

Address: Heinäve­den­tie 50, Ker­ma

Kermankoski Pavilion

At Ker­mankos­ki stage, expe­ri­ence the mag­ic of dance and nos­tal­gia in the beau­ti­ful rapids scenery from mid­sum­mer to the end of August!

The pro­gram is updat­ed on the web­site as well as on the stage’s Face­book page.

Expe­ri­ence some of the best sum­mer the­ater in Fin­land at Ker­mankos­ki. Sum­mer pro­gram on web­site: www.kermankoski.fi

Face­book: @kermankoskenkesateatteri
Face­book: @kermankoskenlava
Phone: 0452628561

Vihtari services


You can eas­i­ly reach Vihtari by train, and it’s not far from the sta­tion to the beau­ti­ful nature trail.

“Pirteä Päs­si” offers sheep hol­i­day expe­ri­ences in the midst of nature.

Ker­mankos­ki in the win­ter

Busi­ness Info

 • Eläkeliiton Heinäveden yhdistys

  Yhteystiedot Puheen­jo­hta­ja: Sep­po Koti­lainen, 040 016 1390 Sih­teeri: Mer­ja Juu­ti, 050 075 4434 Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaamme! Akti­ivista talkootoim­intaa Jär­jestämme kahviotoim­intaa (muur­in­po­h­jalet­tu­ja…

  LUE LISÄÄ >

 • Järvi-Suomen Matkailu Oy

  Huoneis­to­ja, yhteis­ma­joi­tus­ta, itsepa­lvelukeit­tiö. Vain ennakko­va­rauk­sel­la.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankeidas

  Pääraken­nuk­ses­sa on 5 huonet­ta ja Vahtitupa10 henk. Vierasvenelai­turi, rav­in­to­la. Avoin­na kesäl­lä.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankosken Kesäteatteri

  Suomen parhaim­mis­toa kesäteat­teris­sa Ker­mankoskel­la.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankosken Kioski

  Kesäkahvi­la ja kios­ki Ker­mankosken vier­essä. Kioskista voit ostaa koskikalas­tus­lu­vat ja mak­saa Ker­man­vir­ran­ran­nan leir­in­täalueen leir­in­tä­mak­sut.

  LUE LISÄÄ >

 • Kermankosken Lava

  Tanss­in­taikaa ja nos­tal­giaa kau­ni­is­sa koski­maise­mis­sa juhan­nuk­ses­ta eloku­un lop­pu­un!

  LUE LISÄÄ >

 • Kermanvirranranta

  Pieni leir­in­täalue Ker­mankosken lähel­lä. Aluet­ta ylläpitää Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä kyläy­hdis­tys.

  LUE LISÄÄ >

 • Kortemäki

  Kor­te­mä­ki sijait­see Heinäve­den kun­nan itäre­unal­la lähel­lä Varkaus-Joen­suu ‑maanti­etä Juo­jär­ven ran­nan tun­tu­mas­sa, Kor­te­lam­men molem­min puolin.

  LUE LISÄÄ >

 • Lauri Sahranto Oy

  Nahkatuot­teet Myyn­tip­iste kirkonkylässä: Heinäve­den Rauta ja Väri

  LUE LISÄÄ >

 • Majatalo Kotipuro

  Majat­a­lo idyl­lisessä maalaisym­päristössä Ker­mas­sa.

  LUE LISÄÄ >

 • Naakumania

  Met­al­liko­rut, kuvataide

  LUE LISÄÄ >

 • Pilpan lomahuvilat

  Tasokkaat huvi­la ja mök­it Heinäve­den reitin var­rel­la. 1 kpl 6 hen­gen lom­ahuvi­la, 1 kpl 6 hen­gen mök­ki, 1 kpl 4…

  LUE LISÄÄ >

 • Pirteä Pässi

  Pirteän Pässin lam­maslo­mat ovat varat­tavis­sa mieluiten viikok­si ker­ral­laan. Lam­maslo­ma­l­la nau­tit perin­nemaise­ma-alueen rauhal­lis­es­ta ilmapi­iristä ja lam­paiden rap­sut­telus­ta.

  LUE LISÄÄ >

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

  Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.