Heinävedellä on helppo hengittää

Ker­man­ran­noil­ta, Siiri Vainikainen

Tapahtumat ja Kulttuuri

Reitit ja Retket

Majoitus ja Palvelut

Kermajärvi Saimaan kainalossa

Heinäve­den hump­pa, Aili Luostari­nen

Tutustu 360 ‑Palvelukarttaan!

Tutus­tu Heinäve­den kylien tapah­tu­mi­in ja toim­intaan. Matkail­i­jat toiv­ote­taan lämpimästi ter­ve­tulleik­si tutus­tu­maan aitoon kyläelämään ja per­in­teisi­in tapah­tu­mi­in sekä maaseudun monipuolisi­in per­heyri­tyk­si­in. Ota rohkeasti yhteyt­tä kylä­toim­i­joi­hin ja kysy lisää!

Tutus­tu monipuolisi­in Heinäve­den palvelui­hin ja rikkaaseen his­to­ri­aan, lue yrit­täjien ja kylä­toim­i­joiden uusim­mat kuu­lu­miset ja tutus­tu ajanko­htaisi­in tar­jouk­si­in. 

Ajankohtaista

 • Heinäveden Muinaisviikko

  Muinaisvi­ikol­la monipuolis­es­ti ohjel­maa 28.7.–4.8.

  LUE ENEMMÄN »

 • Saimaan Wanhat Laiwat Regatta

  Saimaan Wan­hat Lai­wat Regat­ta 19.–21.7. tar­joaa koko viikon­lop­un monipuolista ohjel­maa Ker­man­ran­nan sata­ma-alueel­la. Regat­ta­to­ril­la paikallis­tuot­tei­ta ja…

  LUE ENEMMÄN »

 • Uutiskirje

  Voit nyt tila­ta sähköisen uutiskir­jeen Täytä lomak­keelle sähkö­pos­tiosoit­teesi, niin saat meiltä jatkos­sa tärkeim­mät ajanko­htaisas­i­at uutiskir­jeel­lä…

  LUE ENEMMÄN »

Heinäve­den palvelue­site 2024 on ilmestynyt. Voit lada­ta sen ohes­ta käyt­töösi dig­i­taalise­na, tai poimia paperisen esit­teen Kuo­pios­sa Kallavesj’ näyt­telystä Heinäve­den osas­tol­ta mukaasi. Löy­dät esit­teitä myös Heinäve­den monista palvele­vista liikkeistä!