Luonnonrauhassa, yksin tai porukalla

Heinävesi tar­joaa elämyk­siä niin luon­nos­sa liikku­jalle kuin kult­tuurista naut­ti­vallekin. Heinäve­den reitin ja tei­den var­rel­la kylät muo­dosta­vat muka­van palvelu­verkos­ton, joka tar­joaa paikallis­ten yri­tys­ten ja yhdis­tys­ten palvelu­ja niin lihasvoimal­la, kuin moot­torin avul­lakin liikkuville matkaa­jille.

Suomen kauneimpi­in kansal­lis­maisemi­in kuu­lu­val­la Heinäve­den reit­il­lä voit kulkea veneel­lä tai kanootil­la ja rantau­tua välil­lä pitämään tauko­ja monis­sa satamis­samme. Palvelusa­ta­mat sijait­se­vat Kirkonkylässä, Ker­mas­sa ja Karvios­sa, jois­sa kaikissa on mah­dol­lisu­us myös yöpymiseen ja ruokailu­un. Retk­isa­tamista yleen­sä löy­tyvät perus­palve­lut, kuten nuo­tiopaik­ka ja PuuCee.

Luon­topo­lut eri puo­lil­la Heinävet­tä sovel­tu­vat sekä vaa­ti­vam­paan kun­toilu­un , että pie­nille päiväpiknikeille vaik­ka las­ten kanssa. Pääskyvuoren näkö­tor­nista avau­tu­vat huikai­se­vat maise­mat  yli Ker­ma­jär­ven, ja sinne pääsee kiipeämään ympäri vuo­den. Tornin juurel­la on paik­ka naut­tia omia eväitä. 

Kartta heinäveden eri osa-alueista, kuten missä on Pohjoinen Heinävesi, Itäinen Heinävesi ja Eteläinen ja Läntinen Heinävesi
Katrilli risteilyt
Pitkospuilla
Varistaipaleen kanava
VA Make[11846]
Varistaipaleen kanava

Tapahtumakalenterit

Kat­so tapah­tu­mia Pohjois-Kar­jalan tapah­tu­maka­len­ter­ista

Valamossa Taidenäyttely Taivaallinen Valo

Valam­ossa Taidenäyt­te­ly Taivaalli­nen Valo alka­en 10.5.2024: Petri Ala-Maunuk­sen maalauk­set kohtaa­vat Vala­m­on ja ortodok­sisen kirkko­museo Riisan kokoelmis­sa ole­vien ikonien enke­lit. Näyt­te­ly avoin­na vuo­den 2025 lop­pu­un.

Find out more
Valamo, Vala­m­on­tie 42
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79850
+ Google Map

Avoimet ovet ja kaffet Marjamäen pappilassa 7.6.

Avoimet ovet ja kaf­fet Mar­jamäen pap­pi­las­sa 7.6. Ter­ve­tu­loa kaf­felle! Voit tuo­da taimia mukanasi pap­pi­lan puu­tarhaan.

Find out more
Mar­jamäen Pap­pi­la, Pap­pi­lantie 3
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79700
+ Google Map

Koko Saimaa saunoo- saunapäivä ja kirppis 8.6.

Koko Saimaa saunoo- saunapäivä ja kirp­pis 8.6. ker­man­ran­nan sata­mas­sa

Find out more
Sata­makahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta, Ker­man­ran­nantie 48
Heinävesi, 79700 Suo­mi
+ Google Map

Kesäteatteri: Satumaan Kuningas Reijo Taipale 8.6.

Kesäteat­teri: Sat­u­maan Kuningas Rei­jo Taipale 8.6. Ker­mankosken kesäteat­teris­sa.

Find out more
Ker­mankosken kesäteat­teri, Mänty­lah­den­tie 5
KERMA, 79910 Suo­mi
+ Google Map

Kesäteatteri: Satumaan kuningas Reijo Taipale 9.6.

Kesäteat­teri: Sat­u­maan kuningas Rei­jo Taipale 9.6. Ker­mankosken kesä­taeat­teris­sa

Find out more
Ker­mankosken kesäteat­teri, Mänty­lah­den­tie 5
KERMA, 79910 Suo­mi
+ Google Map

Juhlan paikka — lastenleiri 11.–12.6.

Juh­lan paik­ka — las­ten­leiri 11.–12.6. Torve­lan entiselä koul­ul­la. Vekara-Varkaus viikon tapah­tu­ma.

Find out more
Torve­lan van­ha koulu, Torve­lantie 64
Heinävesi,
+ Google Map

Kesäpuodin avajaiset & Pop-up Pizzeria 15.6.

Kesäpuodin ava­jaiset & Pop-up Pizze­ria 15.6. Torve­lan entisel­lä koul­ul­la klo 10–14.

Find out more
Torve­lan van­ha koulu, Torve­lantie 64
Heinävesi,
+ Google Map

Kesäteatteri: Satumaan kuningas Reijo Taipale 15.6.

Kesäteat­teri: Sat­u­maan kuningas Rei­jo Taipale 15.6. Ker­mankosken kesäteat­teris­sa.

Find out more
Ker­mankosken kesäteat­teri, Mänty­lah­den­tie 5
KERMA, 79910 Suo­mi
+ Google Map

Kesäteatteri: Satumaan kuningas Reijo Taipale 16.6.

Kesäteat­teri: Sat­u­maan kuningas Rei­jo Taipale 16.6. Ker­mankosken kesäteat­teris­sa.

Find out more
Ker­mankosken kesäteat­teri, Mänty­lah­den­tie 5
KERMA, 79910 Suo­mi
+ Google Map

Nonstop ‑Risteilyt Ms Sergei 21.6.–22.6.

Non­stop ‑Ris­teilyt Ms Sergei 21.6. Reit­ti Karvio Camp­ing-Ker­man­ran­nan sata­ma ‑Karvio Camp­ing. Ris­teilyt 21.6. ja 22.6. Kat­so aikataulu https://www.karvionleirinta.fi

Find out more
Camp­ing Karvio, Takun­lah­den­tie 2
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala
+ Google Map