Kulttuurikierros kirkonkylässä

Kirkonkylässä voit kiertää reitin, jon­ka var­rel­la opas­taulu­jen avul­la voit pala­ta men­nei­den aiko­jen tun­nel­maan. Mon­et reitin raken­nuk­sista ovat kesäaikaan avoin­na myös vierail­i­joille. Kohde­taului­hin pääsee tutus­tu­maan myös talvel­la.