Heinäveden palvelevat satamat

Kirkonkylässä Ker­man­ran­nan sata­ma palvelee sekä vene- että laivali­iken­net­tä monipuolis­es­ti. Satama­palvelu­ja ollaan paraikaa kehitämässä entistä parem­mak­si, ja veneil­i­jöi­den palve­lut täy­den­tyvät mm. pyyk­in­pe­supis­teel­lä, suihku-WC- tiloil­la ja pilssivesien tyh­jen­nys­mah­dol­lisu­udel­la. Polt­toaine­jakelua tar­joaa Karvio, jos­sa on myös monipuo­li­nen leir­in­täalue palveluineen. Ker­man vierasvenelai­turin yhtey­dessä on majoi­tus­ta ja rav­in­to­la­palve­lut saatavis­sa, kyläl­lä toimii myös pieni leir­in­täalue, kios­ki ja kalas­ta­jille tarvit­tavia mui­ta palvelu­ja. Pap­in­niemen vierasve­ne­sa­ta­ma on Vala­m­on luostarin välit­tömässä läheisyy­dessä, ja Valamo tar­joaa monipuoliset matkailun palve­lut. 

Kermanrannan
satama

Heinäve­den sata­ma, Heinäve­den kun­ta
 • Kahvi­la-rav­in­to­la
 • Sep­ti- ja pilssivedet, roskat
 • Hilease­ma
 • Pyyk­in­pe­sumah­dol­lisu­us
 • Suhkut, WC, Sauna
 • Gril­li­paik­ka
 • Matka­park­ki-majoi­tus
 • Uimaran­ta
 • Har­rastevä­line­vuokraus
 • Lataus­piste
 • Kirkonkylän palve­lut lähel­lä

Kermankeidas
Kerma

IMG_20220601_100920
 • Kahvi­la-rav­in­to­la
 • Sep­ti­ty­h­jen­nys, roskat
 • Gril­li­paik­ka
 • Huone­ma­joi­tus­ta
 • Kios­ki 500m
 • Uimaran­ta, luon­topolku lähel­lä
 • Tanssila­va Ker­mankos­ki

Karvion vierasvenesatama

Leirintäalueet
 • Kahvi­la-rav­in­to­la
 • Sep­ti­ty­h­jen­nys, roskat
 • Gril­li­paik­ka
 • Polt­toainease­ma
 • Uimaran­ta
 • Leir­in­täalue, mökki­ma­joi­tus­ta
 • Luon­topolku

Juurikkasalmi
Papinniemi

E41243E2-E98B-49ED-ABB5-B35F3DB442E6
 • Kahvi­la-rav­in­to­la 400m
 • Valamo-opis­to 400m
 • Gril­li­paik­ka

Palvelevat yritykset satamissa

Veneil­i­jöi­den saavutet­tavis­sa ovat perus­palve­lut kävellen muu­ta­man sadan metrin säteel­lä vene­paikas­ta. Kirkonkylän palve­lut, kuten polt­toainease­mat, kau­pat ja kun­nan palve­lut ovat noin kilo­metrin päässä Ker­man­ran­nan sata­mas­ta. Sata­man ja keskus­tan välil­lä on jyrkkä mäki. Voit vara­ta autokyy­din palvelu­jen pari­in, tai vuokra­ta sata­mas­ta sähköpolkupyörän, joil­la mat­ka käy mukavasti. 

Palveluhinnat ja varaukset

Kermanrannan sataman palvelut

HILEASEMA

€/vuosi
Har­ras­ta­jakalas­ta­jat40
Puo­liammat­ti­laiset70
Ammat­tikalas­ta­jat150

Virhe: Yhtey­de­not­tolo­maket­ta ei löy­tynyt.

(puoliammatti/ammattikalastajaksi kat­so­taan sivu-ja pää­toimiyrit­täjät)

Avain­pant­ti­mak­su 25€
Jäät tarkoitet­tu ensisi­jais­es­ti kalo­jen säilömiseen, muukin käyt­tö sal­lit­tu.
Avaimen saa Heinäve­den kun­nan teknis­es­tä toimis­tos­ta, Ker­man­ran­nantie 7.

Muut palvelut
Satam­a­toimis­tossa on lainat­tavis­sa sähköpyöriä
keskus­ta-asioin­tia varten
Mak­su­ton
Päiväkäyn­ti vierasve­ne­sa­ta­mas­sa on ilmainen.Mak­su­ton
Jätevesipumpun käyt­tö on ilmainen,
avaimen pump­pu­un saat Satam­a­toimis­tos­ta
Mak­su­ton
Yöpymi­nen veneet ja kar­avaa­narit, ei sisäl­lä sähköä.
Yöpymi­nen mak­se­taan  etukä­teen verkkopankissa tai suo­raan Ker­ma­cot­taan.
10€
+ sähkö 5€
Sauna­mak­su per  kuusi henkeä.20€
Heinäve­den sata­ma, Heinäve­den kun­ta

Venepaikkavaraukset

KAUSIVENEPAIKAT — Paperilomake

Voit lähet­tää vene­paikka­hake­muk­sen täyt­tämäl­lä ja tulosta­mal­la oheisen lomak­keen ja toimit­ta­mal­la sen kun­nan­vi­ras­ton Tekniselle toimis­tolle.

KAUSIVENEPAIKAT- Sähköinen lomake

Voit täyt­tää ja lähet­tää vene­paikka­hake­mus-ja sitoumus­lo­mak­keen myös sähköis­es­ti. Täytä kaik­ki ken­tät huolel­lis­es­ti. Saat sähkö­posti­isi varmis­tuk­sen lomak­keen onnis­tuneesta  lähetyk­ses­tä.


  Hyväksyn vuokrause­hdot ja allekir­joi­tan tämän asi­akir­jan.

  Voit vara­ta kausi­paikan kätevästi oheisel­la lomak­keel­la, tai toimit­ta­mal­la sähköis­es­ti täytet­tävän ja tuloste­tun lomak­keen kun­nan­vi­ras­tolle.

  • Honkanie­mi 
  • Ker­man­ran­ta lai­turi­paikat
  • Ker­man­ran­ta maa­paikat
  • Tulisal­mi, Ker­ma
  • Vir­ran­niemii, Ker­ma
  • Mustapo­h­ja, Petru­ma
  • Pyylin koulun ranta
  • Mult­lahti, Pääskyvuori
  • Vah­valahti lai­turi­paik­ka
  • Vah­valahti maa­paik­ka
  • Vihovuonne maa­paik­ka

  KERMANRANTA 

  Kat­so paikkanu­merot viereis­es­tä kar­tas­ta. Hin­nat heinäveteläset / muut

  Paik­kaHeinäveteläisetMuut
  3 x 5 m ais­apaik­ka70€70€
  3 x 6 m ais­apaik­ka85€85€
  Yli 6 m poi­ju­paik­ka120€160€
  6 x 14 m kylkipaik­ka200€240€
  maa­paikat50€50€

  MUUT VENEPAIKAT

  Vah­valahti ranta­paik­ka 35€
  Vah­valahti lai­turi­paik­ka 40€

  Muut maa­paikat 35€

  Kermanrannan venepaikkakartta

  Kaudel­la 2024 vene­paikan hin­ta on 10€, sähkö 5€. Päiväkäyn­ti on mak­su­ton. Lai­tureil­la on luk­i­tut por­tit, johon saa avauskood­in osta­mal­la vene­paikan. Päiväkävi­jöille on mak­su­por­taalis­sa vai­h­toe­hto ‘ilmainen paik­ka’, jol­la saa päiväkood­in.

  Ker­man­ran­ta

  Ker­man­ran­nantie 48
  79700 Heinävesi