Kerman Pienkone

Palvelemme

Haketie 1
79700 Heinävesi

Kump­panisi huo­let­tomaan kesään!

Kor­jaamme ja huol­lamme esimerkik­si sahat, vesiskoot­ter­it, mönki­jät, ruo­hon­leikku­rit, lehtipuhal­timet, moot­torikelkat ja venei­den moot­torit.