Lupa hullutella ja pitää hauskaa

Heinäveteläiset osaa­vat myös huumorin vil­je­lyn, ja omintakeiset tapah­tu­mat, teat­ter­iesi­tyk­set ja muut kult­tuu­ri­ti­laisu­udet sekä jo per­in­teiset Vauh­ti­a­jot kirkon­mäeltä Ker­man­ran­nan sata­maan ovat tästä oivana osoituk­se­na. Myös lem­mikeille on tilaa juos­ta ja naut­tia puh­taan luon­non anta­mas­ta lisäen­er­gias­ta.

Vauhtiajot 31.8.2024

Vauh­ti­a­jot kirkon­mäeltä Ker­man­ran­nan sata­maan jär­jestetään jo yhden­nen­toista ker­ran. Tule mukaan toteut­ta­maan uno­h­tu­ma­ton­ta tapah­tu­maa!

Esko2022 Vauhtiajot

Kanavasoutu 19. ‑21.7.2024

Varaa paikkasi ain­ut­laa­tuiseen soutu­ta­pah­tu­maan. Voit osal­lis­tua yksin, kaksin, joukkueel­la tai kirkkovene­paikalla. Kat­so lisätiedot koti­sivuil­ta.

Yhdestoista kanava­soutu pysähtyy tänä vuon­na Ker­man­ran­nas­sa, jos­sa samaan aikaan jär­jestetään Saimaan Wan­ho­jen Lai­wo­jen Regat­ta. Sata­mas­sa on ohjel­maa koko viikon­lop­un!