Ruokaile ja Kahvittele

Tule naut­ti­maan kodi­no­maista lounas­ta, kahvit­tele­maan tai naut­ti­maan paikalli­sista arte­saani­herkuista. 

Ker­man­ran­nas­sa Sata­makahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta on avoin­na kesäkaudel­la ja muu­na aikana tilauk­ses­ta.

Rav­in­to­la tar­joaa kau­den iha­nia kahvi­la­herkku­ja ja maukkai­ta annos­ruokia, vir­vokkei­ta sekä lähi­tuot­tei­ta kau­ni­is­sa Ker­man­jär­ven ranta­maise­mis­sa. Ker­ma­co­tas­ta voit vuokra­ta har­ras­tusvä­lineitä, kuten SUP-lau­taa ja soutu­venet­tä, ja pela­ta lau­tapele­jä. 

Ker­man­ran­nas­sa toimii myös kun­nan satama­palve­lut veneil­i­jöille, kalas­ta­jille ja kar­avaanareille, sekä muille alueel­la kävi­jöille.

Ker­ma­cot­ta valmis­taa kotileipo­mossa tilauk­ses­ta iha­nia ja suus­sasulavia makei­ta ja suo­laisia herkku­ja ympäri vuo­den.

Yksi luostarin tärkeim­mistä kohtaami­s­paikoista on sen viihty­isä 260-paikkainen A‑oikeuksin varustet­tu Kahvi­la-Rav­in­to­la Trape­sa, joka on saanut nimen­sä kreikankie­len pöytää tai luostarin ruokasalia tarkoit­tavas­ta sanas­ta.

Noutopöytäruokailun lisäk­si kahvia, teetä ja pien­tä pur­tavaa on tar­jol­la koko päivän. Luostarin munkkikahvit ovat jo käsite. Heinäku­us­sa Trape­san tun­nel­maa täy­den­tää Valam­o­lainen teep­öytä, joka kate­taan joka ilta klo 18–20:30.

Vala­m­on ja Lin­tu­lan luostarien läheisyy­dessä monipuo­li­nen ja edulli­nen leir­in­täalue. Leir­in­täalueel­la voi majoit­tua sekä matkailu­au­toil­la, telt­taillen tai vara­ta mökin itselle­si. Voit myös saa­pua veneel­lä ja yöpyä vieraslai­turis­samme.

Alueel­la toimii myös hyvä­ta­soinen rav­in­to­la jos­ta saat maukkaat annok­set sekä vir­vok­keet. Rav­in­to­las­sa upea valikoima mm. Vala­m­on viini­ti­lan tuot­tei­ta.

Alueel­lamme voit pela­ta minigolfia, kalastel­la, laulaa karaokea tai vuokra­ta tilaus­saunan käyt­töösi.

Tule naut­ti­maan viihty­isässä kahvi­las­samme tai aurinkoisel­la kesäteras­sil­lamme kotoinen lounas, suo­laiset tai makeat leivon­naiset herkullisil­la täyt­teil­lä, vaik­ka erikoiskahvin kera. Meil­lä onnis­tu­vat myös kok­ouk­set ja pienet tilaisu­udet. Teemme eri­laisia leivon­naisia myös tilauk­ses­ta.

Kesäisin auki ole­va kanavakios­ki kau­ni­in Varis­taipaleen kana­van vier­essä.
Tar­jol­la jäätelöä, makeisia ja limona­dia. Myös Gril­li­herkut ja kahvia.
Satoaikaan man­sikat ja perunat ym

Ker­mankosken kios­ki on palvel­lut asi­akkai­ta jo 25 vuot­ta kesäisin.
Kioskil­la myy­dään tuor­e­i­ta leivon­naisia, vohvelei­ta, pien­tä suo­laista
syötävää, jäätelöä, juo­mia, karkkia, koskikalas­tuslu­pia ja Ker­man­vir­ran
ran­nan saunan ja leir­in­täalueen käyt­tövuoro­ja. Kioskia ylläpitää
Ker­ma-Sap­pu-Pöl­läkkä kyläy­hdis­tys.
Heinäve­den­tie 68, Ker­ma

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.