Kulttuuria ja aktiviteetteja joka makuun

Heinävedel­lä tapah­tuu ympäri vuo­den, mut­ta kesäl­lä pitäjä todel­la herää eloon! Tule naut­ti­maan korkeata­soi­sista kon­serteista Heinäve­den musi­ikkipäiville, vietä antoisa teat­teri- tai tanssi­het­ki Ker­mankosken laval­la upeis­sa koski­maise­mis­sa,  tule kat­so­jak­si tai osal­lis­tu­maan vauhdikkaaseen mäki­au­tok­isaan   Kirkon­mäeltä sata­maan, tai  Kanava­soutu­ta­pah­tu­maan. 


Wanhojen Laiwojen Regatta

19.–21.7.2024

Ker­man­ran­nan uusi­tus­sa sata­mas­sa komeilee heinäku­us­sa kym­meniä van­ho­ja laivo­ja koko viikon­lop­un ajan. Lauan­tai on todel­li­nen toim­intapäivä, sil­lä sil­loin on myös Heinäve­den Kanava­soutu­ta­pah­tu­ma Valam­os­ta Kolovedelle. Satam­a­to­ril­ta voit tehdä löytöjä koti­in­viemisik­si. Alueel­la on rav­in­to­la.


Heinäveden Kanavasoutu

19.–21.7.2024

Suomen kauneim­man sisävesire­itin – Heinäve­den reitin – var­relle sijoit­tuu seit­semän luon­nonkau­nista kanavaa. Kapeat, mutkaiset vesistöt, saaris­toiset jär­venselät ja van­hat kana­vat tekevät tästä yli satavuo­ti­aas­ta reitistä ain­ut­laa­tuisen.

Matkaan lähde­tään Vala­m­on munkkilu­ostarin ran­nas­ta per­jan­ta­iaa­mu­na ja per­il­lä Kolove­den kansal­lispuis­tossa ollaan sun­nun­taina. Mah­dol­lista on osal­lis­tua myös päiväo­suuk­sille.

Ter­ve­tu­loa huikai­se­van kau­ni­isi­in maisemi­in Heinävedelle koke­maan uno­h­tu­ma­ton retkeilyelämys.


Vauhtiajot ja Venetsialaiset

31.8.2024

Kesäkau­den päät­tää koko päivän vauhdikas tapah­tu­makokon­aisu­us. Vauh­ti­a­jois­sa las­ke­taan mäki­au­toil­la 1,3km:n mit­tainen rata kirkon­mäeltä sata­maan. Korkeuseroa on hulp­peat 90m, joten vauh­tia piisaa! Pienem­mille on omat sar­jansa, ja lisäk­si haus­ka hupis­ar­ja, jos­sa ei nopeud­es­ta kisa­ta, vaan hauskas­ta toteu­tuk­ses­ta. Kil­pailus­sa ei ola osal­lis­tu­mis­mak­su­ja, eikä yleisölle pääsy­mak­su­ja. Illan päät­tää musi­ik­ki- ja val­oelämys sata­mas­sa. Sata­makahvi­la-Rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta palvelee  koko päivän, lisäk­si pikkupur­tavaa ja lap­sille toim­intapis­teitä tar­jol­la.

10 toukokuu 2024

Valamossa Taidenäyttely Taivaallinen Valo

10 toukoku­un — 31 jouluku­un, 2025
Valamo, Vala­m­on­tie 42
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79850
+ Google Map

Valam­ossa Taidenäyt­te­ly Taivaalli­nen Valo alka­en 10.5.2024: Petri Ala-Maunuk­sen maalauk­set kohtaa­vat Vala­m­on ja ortodok­sisen kirkko­museo Riisan kokoelmis­sa ole­vien ikonien enke­lit. Näyt­te­ly avoin­na vuo­den 2025 lop­pu­un.

Find out more
15 kesäkuu 2024

Kesäpuodin avajaiset & Pop-up Pizzeria 15.6.

10:00 — 14:00
Torve­lan van­ha koulu, Torve­lantie 64
Heinävesi,
+ Google Map

Kesäpuodin ava­jaiset & Pop-up Pizze­ria 15.6. Torve­lan entisel­lä koul­ul­la klo 10–14.

Find out more
15 kesäkuu 2024

Kesäteatteri: Satumaan kuningas Reijo Taipale 15.6.

14:00 — 17:00
Ker­mankosken kesäteat­teri, Mänty­lah­den­tie 5
KERMA, 79910 Suo­mi
+ Google Map

Kesäteat­teri: Sat­u­maan kuningas Rei­jo Taipale 15.6. Ker­mankosken kesäteat­teris­sa.

Find out more
16 kesäkuu 2024

Kesäteatteri: Satumaan kuningas Reijo Taipale 16.6.

13:00 — 16:00
Ker­mankosken kesäteat­teri, Mänty­lah­den­tie 5
KERMA, 79910 Suo­mi
+ Google Map

Kesäteat­teri: Sat­u­maan kuningas Rei­jo Taipale 16.6. Ker­mankosken kesäteat­teris­sa.

Find out more
21 kesäkuu 2024

Tanssit Kermankosken lavalla 21.6.

20:00 — 23:59
Ker­mankosken lava, Mänty­lah­den­tie 5
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79910 Suo­mi
+ Google Map

Tanssit Ker­mankosken laval­la 21.6. Antti Ahopel­to & Etiket­ti klo 20.00 ‑01.00.

Find out more
21 kesäkuu 2024

Juhannuskokko Palokki 21.6.

20:00 — 21:00

Juhan­nuskokko Palok­ki 21.6. klo 20

Find out more
21 kesäkuu 2024

Tanssit Sarvikummun lava 21.6.

20:00 — 23:59

TANSSIT Juhan­nusaat­to 21.6.24  klo 20–01 Mai­ja Muikku tanssit­taa. Juhan­nuskokko klo 23 (sää­va­raus) Lip­pu 15,00 eur.   Sarvikum­mun lava Koor­di­naatit 62.475467932.29.030755402  

Find out more
21 kesäkuu 2024

Juhannuskokko Variranta 21.6.

21:00 — 22:00
Vari­ran­ta,

Juhan­nuskokko Varis­taipaleel­la Vari­ran­nas­sa klo 21.

Find out more
21 kesäkuu 2024

Juhannuskokko Karvio 21.6.

22:00 — 23:00

Juhan­nuskokko Karvio 21.6. klo 22

Find out more
22 kesäkuu 2024

Kermanrannassa esiintyy jere Hartikainen 22.6.

19:00 — 23:00
Sata­makahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta, Ker­man­ran­nantie 48
Heinävesi, 79700 Suo­mi
+ Google Map

Ker­man­ran­nan Juhan­nus: Ker­man­ran­nas­sa esi­in­tyy jere Har­tikainen 22.6. klo 19 alka­en.

Find out more