Kulttuuria ja aktiviteetteja joka makuun

Heinävedel­lä tapah­tuu ympäri vuo­den, mut­ta kesäl­lä pitäjä todel­la herää eloon! Tule naut­ti­maan korkeata­soi­sista kon­serteista Heinäve­den musi­ikkipäiville, vietä antoisa teat­teri- tai tanssi­het­ki Ker­mankosken laval­la upeis­sa koski­maise­mis­sa,  tule kat­so­jak­si tai osal­lis­tu­maan vauhdikkaaseen mäki­au­tok­isaan   Kirkon­mäeltä sata­maan, tai  Kanava­soutu­ta­pah­tu­maan. 


Wanhojen Laiwojen Regatta

19.–21.7.2024

Ker­man­ran­nan uusi­tus­sa sata­mas­sa komeilee heinäku­us­sa kym­meniä van­ho­ja laivo­ja koko viikon­lop­un ajan. Lauan­tai on todel­li­nen toim­intapäivä, sil­lä sil­loin on myös Heinäve­den Kanava­soutu­ta­pah­tu­ma Valam­os­ta Kolovedelle. Regat­ta­to­ril­ta voit tehdä löytöjä koti­in­viemisik­si. Alueel­la on rav­in­to­la.

Lue Lisää


Heinäveden Kanavasoutu

19.–21.7.2024

Suomen kauneim­man sisävesire­itin – Heinäve­den reitin – var­relle sijoit­tuu seit­semän luon­nonkau­nista kanavaa. Kapeat, mutkaiset vesistöt, saaris­toiset jär­venselät ja van­hat kana­vat tekevät tästä yli satavuo­ti­aas­ta reitistä ain­ut­laa­tuisen.

Matkaan lähde­tään Vala­m­on munkkilu­ostarin ran­nas­ta per­jan­ta­iaa­mu­na ja per­il­lä Kolove­den kansal­lispuis­tossa ollaan sun­nun­taina. Mah­dol­lista on osal­lis­tua myös päiväo­suuk­sille.

Ter­ve­tu­loa huikai­se­van kau­ni­isi­in maisemi­in Heinävedelle koke­maan uno­h­tu­ma­ton retkeilyelämys.


Vauhtiajot ja Venetsialaiset

31.8.2024

Kesäkau­den päät­tää koko päivän vauhdikas tapah­tu­makokon­aisu­us. Vauh­ti­a­jois­sa las­ke­taan mäki­au­toil­la 1,3km:n mit­tainen rata kirkon­mäeltä sata­maan. Korkeuseroa on hulp­peat 90m, joten vauh­tia piisaa! Pienem­mille on omat sar­jansa, ja lisäk­si haus­ka hupis­ar­ja, jos­sa ei nopeud­es­ta kisa­ta, vaan hauskas­ta toteu­tuk­ses­ta. Kil­pailus­sa ei ola osal­lis­tu­mis­mak­su­ja, eikä yleisölle pääsy­mak­su­ja. Illan päät­tää musi­ik­ki- ja val­oelämys sata­mas­sa. Sata­makahvi­la-Rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta palvelee  koko päivän, lisäk­si pikkupur­tavaa ja lap­sille toim­intapis­teitä tar­jol­la.

10 toukokuu 2024

Valamossa Taidenäyttely Taivaallinen Valo

10 toukoku­un — 31 jouluku­un, 2025
Valamo, Vala­m­on­tie 42
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79850
+ Google Map

Valam­ossa Taidenäyt­te­ly Taivaalli­nen Valo alka­en 10.5.2024: Petri Ala-Maunuk­sen maalauk­set kohtaa­vat Vala­m­on ja ortodok­sisen kirkko­museo Riisan kokoelmis­sa ole­vien ikonien enke­lit. Näyt­te­ly avoin­na vuo­den 2025 lop­pu­un.

Find out more
01 heinäkuu 2024

Kakkuja salaisesta puutarhasta — Anna Pölkki 1.7.–3.8.

1 heinäku­un — 3 eloku­un
Kir­jas­to,

Kakku­ja salais­es­ta puu­tarhas­ta — Anna Pölk­ki 1.7.–3.8. Näyt­telyssä esil­lä Anna Pölkin kir­jaan Kakku­ja salais­es­ta puu­tarhas­ta liit­tyviä val­oku­via, astioi­ta ja van­ho­ja kir­ja-aartei­ta. Avoin­na kir­jas­ton auki­oloaikoina.

Find out more
01 heinäkuu 2024

Varistaipaleen kanavamuseo 1.7.–4.8.

1 heinäku­un — 4 eloku­un
Varis­taipaleen kanava­museo,

Varis­taipaleen kanava­museo 1.7.–4.8. avoin­na päivit­täin klo 10–18.

Find out more
03 heinäkuu 2024

Kirkonkylän kotiseutumuseo 3.7.–28.7.

3 heinäku­un — 28 heinäku­un
Kotiseu­tu­museo, Kirkkotie 3
Heinävesi, 79700
+ Google Map

Kirkonkylän kotiseu­tu­museo 3.7.–28.7. avoin­na klo 11–17.

Find out more
19 heinäkuu 2024

Saimaan Wanhat Laivat Regatta 19.–21.7.

19 heinäku­un — 21 heinäku­un
Ker­man­ran­ta, Ker­man­ran­nantie 48
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79700 Suo­mi
+ Google Map

Saimaan Wan­hat Lai­vat kokoon­tu­vat tänä kesänä Heinäve­den uud­is­te­tus­sa sata­mas­sa. Tapah­tu­maan kokoon­tuu yleen­sä noin viitisen kym­men­tä alus­ta. Lauan­taina yleisöl­lä on mah­dol­lisu­us tutus­tua laivoihin. Viikon­lop­un aikana sata­mas­sa on musi­ikkia ja muu­ta ohjel­maa […]

Find out more
19 heinäkuu 2024

Heinänainen Metsäfestari Vihtarissa 19.–21.7.

19 heinäku­un — 20 heinäku­un

Heinä­nainen Met­säfes­tari Vihtaris­sa 19.–21.7. Heinä­nainen Met­säfes­tari Vihtaris­sa 19.–21.7. Sirkus­ta, musi­ikkia, alus­tuk­sia kansan­per­in­teestä ja ekop­sykolo­gias­ta. Lisätiedot FB Heinä­nainen

Find out more
19 heinäkuu 2024

Kanavasoutu Valamosta Säynämöön 19.–21.7.

19 heinäku­un — 21 heinäku­un

Heinäve­den Kanava­soutu Valam­os­ta Säynämöön 19.–21.7. Lisätiedot: kanavasoutu.fi  

Find out more
19 heinäkuu 2024

Saimaan Wanhat Laiwat Regatta 19.–21.7.

19 heinäku­un — 21 heinäku­un
Ker­man­ran­ta, Ker­man­ran­nantie 48
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79700 Suo­mi
+ Google Map

Saimaan Wan­hat Lai­wat Regat­ta 19.–21.7. Ker­man­ran­nas­sa. Paljon ohjel­maa viikon­lop­un ajan koko per­heelle, mak­su­ton tapah­tu­ma!

Find out more
19 heinäkuu 2024

Tanssit Kermankosken lava 19.7.

20:00 — 23:59
Ker­mankosken lava, Mänty­lah­den­tie 5
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79910 Suo­mi
+ Google Map

Tanssit Ker­mankosken lava 19.7. Klo 20–01 tanssit­ta­ji­na Ree­ta & Suvi

Find out more
20 heinäkuu 2024

Pohjoisen Saimaan karaokemestaruus 20.7.

18:00 — 22:00
Ker­man­ran­ta, Ker­man­ran­nantie 48
Heinävesi, Pohjois-Kar­jala 79700 Suo­mi
+ Google Map

Pohjoisen Saimaan karaokemes­taru­u­sosak­il­pailu Ker­man­ran­nan sata­mas­sa  20.7. ko 18 alka­en.

Find out more