Satamakahvila-ravintola Kermacotta

Palvelemme

Talvikaudel­la sata­makahvi­la avoin­na vain tilauk­ses­ta

Ker­man­ran­nantie 48
79700 Heinävesi

Kermacotta

Ker­ma­cot­ta valmis­taa kotileipo­mossa toivei­den mukaiset makeat ja suo­laiset herkut arkeen ja juh­laan.

Ker­ma­cot­ta valmis­taa kotileipo­mossa tilauk­ses­ta iha­nia ja suus­sasulavia makei­ta ja suo­laisia herkku­ja ympäri vuo­den. Ker­ma­cot­ta jär­jestää eri­laisia tilaisuuk­sia ja juh­lia toivei­den mukaan.

Ker­man­ran­nas­sa Sata­makahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­cot­ta on avoin­na kesäkaudel­la ja muu­na aikana tilauk­ses­ta. Rav­in­to­la tar­joaa kau­den iha­nia kahvi­la­herkku­ja ja maukkai­ta annos­ruokia, vir­vokkei­ta sekä lähi­tuot­tei­ta kau­ni­is­sa Ker­man­jär­ven ranta­maise­mis­sa. Ker­ma­co­tas­ta voit vuokra­ta har­ras­tusvä­lineitä, kuten SUP-lau­taa ja soutu­venet­tä, ja pela­ta lau­tapele­jä. 

Asi­aka­s­paikko­ja Sata­makahvi­la-rav­in­to­la Ker­ma­co­tas­sa on noin 60, joista noin 30 paikkaa on sisätilois­sa.

Ker­ma­cot­taan ovat myös pienet eläimet omis­ta­jien­sa kanssa ter­ve­tullei­ta.

Ker­man­ran­nas­sa toimii myös kun­nan satama­palve­lut veneil­i­jöille, kalas­ta­jille ja kar­avaanareille, sekä muille alueel­la kävi­jöille.