Heinävedellä on helppo hengittää

Ker­man­ran­noil­ta, Siiri Vainikainen

Tapahtumat ja Kulttuuri

Reitit ja Retket

Majoitus ja Palvelut

Kermajärvi Saimaan kainalossa

Heinäve­den hump­pa, Aili Luostari­nen

Tutustu 360 ‑Palvelukarttaan!

Tutus­tu Heinäve­den kylien tapah­tu­mi­in ja toim­intaan. Matkail­i­jat toiv­ote­taan lämpimästi ter­ve­tulleik­si tutus­tu­maan aitoon kyläelämään ja per­in­teisi­in tapah­tu­mi­in sekä maaseudun monipuolisi­in per­heyri­tyk­si­in. Ota rohkeasti yhteyt­tä kylä­toim­i­joi­hin ja kysy lisää!

Tutus­tu monipuolisi­in Heinäve­den palvelui­hin ja rikkaaseen his­to­ri­aan, lue yrit­täjien ja kylä­toim­i­joiden uusim­mat kuu­lu­miset ja tutus­tu ajanko­htaisi­in tar­jouk­si­in. 

Ajankohtaista

  • Yanagi ry

    Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan judoleirin ottelu­ja Heinäve­den koulukeskuk­selle 26.–30.6.2024. Leir­il­lä on ensim­mäistä ker­taa nais­val­men­ta­ja, moninker­tainen arvok­isami­tal­isti Mis­ato…

    LUE ENEMMÄN »

  • Uusi matkailuesite on julkaistu

    Heinäve­den matkailukesä 2024 ja palvel­e­vat yri­tyk­set yksis­sä kan­sis­sa. Tutus­tu!

    LUE ENEMMÄN »

Heinäve­den palvelue­site 2024 on ilmestynyt. Voit lada­ta sen ohes­ta käyt­töösi dig­i­taalise­na, tai poimia paperisen esit­teen Kuo­pios­sa Kallavesj’ näyt­telystä Heinäve­den osas­tol­ta mukaasi. Löy­dät esit­teitä myös Heinäve­den monista palvele­vista liikkeistä!