Pirteä Pässi

Lammaslomalla nautit lampaiden rapsuttelusta

Palvelemme

Savon­ran­nantie 12a
79940 VIHTARI

Pirteän Pässin lam­maslo­mat ovat varat­tavis­sa mieluiten viikok­si ker­ral­laan. Lam­maslo­ma­l­la nau­tit perin­nemaise­ma-alueen rauhal­lis­es­ta ilmapi­iristä ja lam­paiden rap­sut­telus­ta. Lam­ma­s­paimen huole­htii lam­paiden vedestä ja ennen kaikkea naut­tii kesästä! Ympäröiväl­lä luon­non­suo­jelu­alueel­la pääset luon­topolulle tai lin­tu­tornille, tiiraile­maan vaikka­pa majavaa. Van­han met­sän syleily rentout­taa kum­masti.