Kortemäki

Lisää otsikkotekstisi tähän

Kortemäki_hyva
kortemäki kartta

Maisema-alue itäisellä Heinävedellä

Kortemäki sijaitsee Heinäveden kunnan itäreunalla lähellä Varkaus-Joensuu -maantietä Juojärven rannan tuntumassa, Kortelammen molemmin puolin. Kortemäki ja muutaman tilan muodostama viljelyaukea Kortelammen itäpuolella muodostavat avoimen ja tasapainoisen kokonaisuuden. Peltoaukea on raivattu korkean moreenimäen laelle. Kylätie kiertää mäen laen tuntumassa ja pienet talot ja niiden pihapiirit muodostavat kehän ylärinteelle. Maisemakuvassa on vaaramaisuutta ja voimakkaita korkeuseroja. Runsaat havumetsät muodostavat eheät kehykset kylien ympärille. Mäen laelta on järvinäkymiä, pisin on näkymä itään Kortelammen yli vastarannalla sijaitsevalle peltoaukealle, jolla on kolme tilaa pienine peltoineen keskellä metsää. Horisontissa näkyvät Juojärven Pölläsenlahti sekä Pohjois-Karjalan mäet. Kortemäen laen loivemmat osat ovat viljeltyjä ja laidunnettuja. Pihapiirit ovat avoimia. Mäen rinteellä on metsälaidunta. 


Kiviaitaa ja kasattuja kivikasoja on tien varressa ja raja-aitoina. Alueelta tunnetaan yksi irtolöytö,
Lammaslahden pihapiiristä, gneissinen vasarakirveen ns. barbaarinen jäljitelmä. Se kuuluu luultavasti
kivikauden loppupuolelle, aikaan noin 1600-1000 eKr. Puolivalmiin kirveen hamarapäähän on veistetty
karhunpää, joka kuitenkin on jäänyt keskeneräiseksi.

Palveleva Heinävesi

Kysy meiltä

Ota yhteyttä matkailuneuvontaamme  mieltäsi askarruttavissa asioissa joko soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai oheisella lomakkeella. Neuvonta kunnantalolla palvelee myös pääsääntöisesti viraston aukioloaikojen puitteissa.