Heinäveden Kesä 2024

Ohes­sa koo­tusti kesän pää­ta­pah­tu­mia. Tarkem­mat tapah­tu­matiedot löy­dät Vis­it Heinävesi ‑tapah­tu­maka­len­ter­ista ja Pohjois-Kar­jalan tapah­tu­maka­len­ter­ista

Heinäve­den matkailu

Ker­man­ran­nantie 7
79700 Heinävesi

    Olen tutus­tunut tieto­suo­jakäytän­tömme ja hyväksyn tieto­jeni tal­len­tamisen käytän­tömme mukaises­ti.