Kalamaja

Salme Pykäläi­nen ker­too anop­pin­sa Mart­ta Pykäläisen kala­her­roille tar­joa­mas­ta ylöspi­dos­ta Kala­ma­jal­la.

Kalastuksenvartija Ville Pykäläinen Kalamajan laiturilla
Kalas­tuk­sen­var­ti­ja Ville Pykäläi­nen Kala­ma­jan lai­turil­la

Tässä tiet­tävästi viimeisek­si jääneessä päiväkir­jas­sa on merk­in­töjä vuosil­ta 1953–1959.

Vide­ol­la ja kuvae­si­tyk­sessä Kai Hall­man­nin 1950-luvul­la Palokissa käyt­tämiä kalas­tusvä­lineitä. 

Aikainen aamu Kala­ma­jal­la, Saunalam­men ran­nal­la.
Keskel­lä Ville Pykäläi­nen, lam­men takana taustal­la Saunakos­ki.
Mädin hau­tomokin erot­tuu Saunakosken ran­nal­la.

“Kun onki­ja kosken­sa ran­nalle yöpyy, niin ikuinen jäl­ki sen sieluhun syöpyy.
Ja rakkaus koske­hen, myl­ly­hyn, sil­taan se säi­lyvi ehjänä elämän iltaan.”

(Koskiveikko­jen laulus­ta)