Kissakoski

Pohjoisem­pi Palokin maantien alit­tavista koskista oli nimeltään Kissakos­ki. Kuten viereisen Hap­atoskosken, myös Kissakosken pudo­tusko­rkeus oli 1,7m. Kesäisin kylän poikain hupina oli sukel­lel­la Kissakosken vir­ran alitse.

Pol­leat kalamiehet Kusti Otva (aiem­min Oks­man, vas.) ja Jaakko Han­ka­järvi (aiem­min Hultin) Kuis­moniemessä Kala­ma­jan ran­nas­sa. Keskel­lä Kissakos­ki ja Kaisan saunan taka­puolel­la sil­lan alta pilkot­taa Hap­atoskosken nielu. Sahay­htiö Hack­man & Co.:n omis­ta­mas­sa saunas­sa asui Kaisa Virnes, joka vieraiden kyl­vettämisen lisäk­si työsken­teli nykyisen Lin­tu­lan luostarin paikalla sijain­neessa Koski­jär­ven Hov­is­sa. Maantienkoskien väli­nen saari, Kaisansaari, sai nimen­sä Kaisa Virnek­sen mukaan.

Kissakosken niskaa. Taustal­la Saunakos­ki. Kuva: Lau­ri Pohjo­lainen.

Palokinkoskissa riit­ti vet­tä, varsinkin kevääl­lä. Kissakoskea kevät­tul­van aikaan.

12-vuo­tias Mat­ti Pohjo­lainen kalas­sa Kissakoskel­la kesäl­lä 1960. Kuva: Lau­ri Pohjo­lainen.