Kotipalvelu Hengettäret Oy

Yhteystiedot:

Aija Karvinen

Siivoustyöno­h­jaa­ja

Kaiv­otie 2 C
79700 Heinävesi

Palvelut:

  • Koti- ja siivous­palve­lut
  • Ikku­nan­pe­sut ja suur­si­ivouk­set
  • Asioin­tipalve­lut
  • Van­hus­ten avus­t­a­mi­nen ja vam­mais­palve­lut
  • Kiin­teistön­hoito, pihatyöt ja nur­mikon leikkuu

Palveluis­tani saat koti­talousvähen­nyk­sen. Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!