Kukkonen Helena

Yhteystiedot:

Palvelut:

Vil­la Wäinölä & Vil­la Annala

1 kpl 4–6 hen­gen mök­ki.

Luon­non­mukaiset raken­nus­ma­te­ri­aalit, sopii aller­gisille.

1 kpl 4–6 hen­gen mök­ki myös talvikäyt­töön