Kylien uutiset

Tähän ilmestyvät eri kylien uutiset, yrit­täjien tekemät omat julka­isut ja tar­jouk­set, sekä muu­ta ajanko­htaista asi­aa kylis­sä toimivil­ta kir­joit­ta­jil­ta.
Tun­nuk­set saa pyy­det­täessä.