Lapinkoski

Heimo Keinä­nen oli innokas koskikalas­ta­ja ja Lapinkosken kävi­jä. Vide­ol­la hän ker­too kalakaverin­sa Mat­ti Hir­vosen onnekkaas­ta sukel­luk­ses­ta sekä Lapinkosken kalo­jen käyt­täy­tymis­es­tä auringonpimen­nyk­sen aikana 1954.

Keskel­lä, saaren etupuolel­la, kuvas­sa veden ja met­sän rajan kohtaan osu­va, pyra­midil­ta näyt­tävä kivi on Heimo Keinäsen ylem­mäl­lä vide­ol­la mainit­se­ma Kökkökivi. Kuva ei ker­ro ihan koko totu­ut­ta, sil­lä kiv­en takaosa osa on laakea ja sil­lä saat­toi seisoa kalas­ta­mas­sa. Kuvan on ottanut joko Mai­ju Pohjo­lainen tai hänen vel­jen­sä Lau­ri Pohjo­lainen.

Kalas­ta­jia Lapinkoskessa.