Marjamäen Pappila

Vanhan pappilan tunnelmalliset tilat

Palvelemme

Kon­ti­aisen­tie 58
79330 Lep­pävir­ta

Maalais­ro­mant­ti­nen ja kodikas Pap­pi­la Mar­jamä­ki Heinäve­den keskus­tas­sa tar­joaa oival­liset puit­teet eri­lais­ten juh­lien ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien viet­tämiseen. Vehreässä pihapi­iris­sä sijait­sevas­sa kivinave­tas­sa ovat kesäiseen aikaan suurem­matkin pidot mah­dol­lisia. Tilauk­ses­ta valmis­tamme herkullista ruokaa ja muut tar­joamiset eri tilaisuuk­si­in.