Niskakoski

Niskakos­ki oli Palokin yhdek­sästä koskesta ylim­mäi­nen. Niskakoskel­la Juo­jär­ven vedet mur­tu­i­v­at 6,5 kilo­metrin mit­taisek­si, 19,4 metrin pudo­tusko­rkeu­den jyl­häk­si koskire­itik­si, jol­la ärjyvät kuo­hut, hil­jaiset vir­rat, lam­met ja järvet muo­dos­ti­vat ain­ut­laa­tuisen sisävesien aar­teen. Lyhyehkö Niskakos­ki tasaan­tui parin sadan metrin suvan­nok­si ennen kiivasvir­taista Ylä-Kallioista. Suvan­non keskel­lä oli mata­likko, jos­sa vir­ta oli het­ken voimakkaam­paa. Joskus paikalliset pitivät koskessa verkkoa. Kalle Tör­rösen tari­nas­ta voi päätel­lä, kuin­ka kalaisia kos­ket ovat olleet.

Mikko Keinä­nen (edessä) poikansa Heimo Keinäsen kanssa Niskakoskel­la 1950-luvul­la. Taustal­la siin­tää Juo­järvi.

Niskakoskea ala­juok­sulle päin.