Pata-Met Team Oy

Palvelemme

Mustikkatie 6 
79700 Heinävesi

Mittatilauskiukaat

Pata-Met Team Oy on heinäveteläi­nen mit­tati­laustyönä kiukai­ta valmis­ta­va per­heyri­tys. Yri­tyk­semme on toimin­ut jo 10 vuot­ta ja valmis­tamme asi­akkaiden mie­len mukaisia jatku­valäm­mit­teisiä saunankiukai­ta.

Toim­intamme pain­ot­tuu ilta-aikaan nyky­is­ten päivätöidemme vuok­si.

Ajankohtaista