Pöllölän luontofarmi

tentsile

Vietä yösi viihtyisästi puussa tai rantasaunalla

Pöl­lölän luonto­farmil­la voit tur­val­lis­es­ti nukkua Saari­nen-jär­ven ran­nal­la yösi puus­sa tai rantasaunal­la. Itsepa­lvelukioskistamme saat vuorokau­den ympäri herkku­ja ja hem­mot­te­lu­tuot­tei­ta. Raa­ka-aineina toimi­vat Heinäve­den nimikkokasvi koivu sekä muut luo­mumet­sä­nan­timet.

Palvelemme

Kon­ti­aisen­tie 58
79330 Lep­pävir­ta

Pöl­lölän Luonto­far­mi on luo­muser­ti­fioitu suo­ramyyn­ti­ti­la. Tilal­la on mah­dol­lista päästä mais­tele­maan ja keräämään koivun itsen­sä valmis­ta­maa met­sän­maitoa koivumahlaa, kuusenkerkkää, vuo­hen­putkea ja maito­hors­maa.