Ravintola Trapesa

Trapesa_Teemu-Hyvönen

Ravintola Trapesa palvelee Valamossa.

Tark­ista talvikau­den auki­oloa­jat ja palve­lut koti­sivuil­tamme!

Palvelemme

Vala­m­on­tie 42
79850 Uusi-Valamo

Yksi luostarin tärkeim­mistä kohtaami­s­paikoista on sen viihty­isä 260-paikkainen A‑oikeuksin varustet­tu Kahvi­la-Rav­in­to­la Trape­sa, joka on saanut nimen­sä kreikankie­len pöytää tai luostarin ruokasalia tarkoit­tavas­ta sanas­ta.

Ajankohtaista