Säynämön leirikeskus

Yhteystiedot:

Som­pasaar­en­tie 42
79700 Heinävesi

Palvelut:

Luon­non rauhaa ja hil­jaisu­ut­ta! Säynämön leirikeskus sijait­see ain­ut­laa­tuisen kau­ni­in Heinäve­den reitin var­rel­la, Kolove­den kansal­lispuis­ton läheisyy­dessä. Säynämö on Kansan Raa­mat­tuseu­ran omis­ta­ma kris­till­i­nen loma- ja kurssikeskus, joka tar­joaa ohjel­mallisia leire­jä, majoi­tus- ja ruoka­palvelui­ta sekä vieras­sa­ta­man veneil­i­jöille. Alueel­la on oma kap­peli kirkol­lisia toim­i­tuk­sia varten. Tilo­ja voi myös vuokra­ta käyt­töön­sä.