Soilen luomutila ja ‑puoti

Luomutuotteita, Majoitusta ekomökissä

Palvelemme

Soile Prokko­la
Malkki­lantie 152
79700 Heinävesi

Soilen luo­mu­ti­lan pel­lol­ta on tar­jol­la sesongin mukaan monipuolis­es­ti perunoi­ta, vihan­nek­sia, mar­jo­ja ja hedelmiä sekä niistä tehtyjä jatko­jalostei­ta. Kesäisin sopimuk­sen mukaan avoin­na olevas­sa puodis­sa on myös tuot­tei­ta muil­ta luo­mu­tuot­ta­jil­ta ja –tukuista.

Ekomök­ki vuokrat­ta­vana Vil­jamo­jär­ven ran­nal­la: kaa­su, kan­tovesi ja puucee. 

Ajankohtaista