Soisalo-Opisto

Harrasta ja Opiskele

Palvelemme

Heinäve­den toimis­to

Var­jen­ti­i­ni
Viras­toku­ja 4
79700 Heinävesi

 Avoin­na ke klo 9–15

Soisa­lo-opis­to tar­joaa kaikenikäisille monipuolisia har­ras­tus- ja opiskelumah­dol­lisuuk­sia kansalaisopis­tossa sekä taideainei­ta musi­ikkiopis­tossa, kuvataide‑, käsityö‑, taideleik­ki- ja tanssik­ouluis­sa. Toim­imme Heinävedel­lä, Joroi­sis­sa, Lep­pävir­ral­la, Piek­sämäel­lä ja Varkaudessa.