Kalamaja

1922 Sahakosken sahan lopettamisen aikoihin sahayhtiö Hackman & Co. antoi Suomen Urheilukalastajain liitolle (SUKL) Palokissa omistamiensa koskiosuuksien kalastusoikeuden. Liitto puolestaan antoi ko. koskiosuudet Kuopion Urheilukalastajain Yhdistyksen hoidettaviksi. Lisäksi yhtiö antoi […]

Sahakoski

Myös Palokinkoskena tunnettu Sahakoski, oli Palokinkoskista suurin.  Sen pudotuskorkeus oli 5,5 metriä. Kohisevat kosket kuuluivat luonnollisena osana Palokkiin. Kosken kohina oli nautittavaa kuunneltavaa ja katseltavaa.   Vuonna 1775 talollinen Samuli Samulinpoika […]

Kissakoski

Pohjoisempi Palokin maantien alittavista koskista oli nimeltään Kissakoski. Kuten viereisen Hapatoskosken, myös Kissakosken pudotuskorkeus oli 1,7m. Kesäisin kylän poikain hupina oli sukellella Kissakosken virran alitse. https://youtu.be/KDKWbgMb6vA Polleat kalamiehet Kusti Otva (aiemmin […]

Hapatoskoski

Hapatoskoski oli toinen Maantienkoskista, jotka virtasivat Palokin maantiesillan ali. Vaikka koski oli lyhyt, oli se kuitenkin äkkinäiselle haasteellinen laskettava jyrkähkön pudotuksen vuoksi. Yläkuvassa oikealta soljuva Hapatoskoski, keskellä Kaisansaari, jossa näkyy […]

Saunakoski

Saunakoski oli lyhyt ja kiivasvirtainen, noin 150 metrin mittainen koski, Sen pudotuskorkeus oli 2,8m. Saunakosken rannalla sijaitsi Palokin kansakoulu. Kosken ranta toimi koululaisten leikkipaikkana. https://youtu.be/2cdSFpxXCJs Vuonna 1915 otetussa kuvassa keskellä vasemmalla Saunakosken […]

Ala-Kallioinen

Ala-Kallioinen oli jylhä, 400 metrin mittainen koski, jonka kuohujen kumu kantautui kolmen kilometrin päähän Varistaipaleen kylälle saakka. Kosken rannalla hirsimökissään asunut pienviljelijä Otto Karvonen tunsi kosken niin hyvin, että saattoi laskea […]

Lapinkoski

Myös Lapinpesänkoskeksi kutsutulle Lapinkoskelle oli tunnusomaista sen niskalla sijainnut silta. Tämän rakennustavaltaan pukkisillan suunnitteli suojeluskunnan aluepäällikkö Julius Saaristo ja se rakennettiin suojeluskunnan harjoitustyönä 1935. Silta purettiin syksyllä 1960 ennen veden laskemista uuden voimalaitoksen tekojärveen. Yläkuvassa neiti […]

Multaväärä

Multaväärän niskalla oli hiekkapohjainen saari, jossa sijaitsi Kuopion Urheilukalastajain Yhdistyksen vaatimaton mökki, Pömpeli. Yläkuvassa keskellä näkyy kyseinen saari ja saaressa puiden katveessa pilkottaa Pömpelin harjakattoinen päätyseinä. https://youtu.be/zfKwNWWG7Ak Matti Hallman kertoo […]

Ylä-Kallioinen

Ylä-Kallioinen, jota myös Yläkoskeksi ja Patoonkoskeksi nimitettiin, oli Palokin koskireitin toiseksi ylin koski. Kosken pohjassa oli kallio, joka piti yläpuolisen Juojärven vedenkorkeuden tasaisena tietyn vaihteluvälin puitteissa. Niskakosken niskalta Ylä-Kallioisen loppuliukuun oli matkaa noin […]

Niskakoski

Niskakoski oli Palokin yhdeksästä koskesta ylimmäinen. Niskakoskella Juojärven vedet murtuivat 6,5 kilometrin mittaiseksi, 19,4 metrin pudotuskorkeuden jylhäksi koskireitiksi, jolla ärjyvät kuohut, hiljaiset virrat, lammet ja järvet muodostivat ainutlaatuisen sisävesien aarteen. […]